Шлях до перемоги

Стратегічне метазавдання для виживання України – знищення Російської імперії, перерозподіл між пригнобленими націями. Тільки так можна запобігти постійним ризикам для державності далі