«Залишковий» націоналізм 1950-х років як стихійний спротив формуванню «homo soveticus» (на прикладі Запорізької області)

Період після смерті Сталіна й до розпаду СССР в цьому плані залишається «білою плямою», оскільки проблема українського націоналістичного руху перебуває на маргінесі історії шестидесятників та дисидентів далі

Боротьба з націоналістами на Запоріжжі у 1947 році

Аналіз наявних документів свідчить, що у 1949 році питома вага агентурно-оперативної діяльності з протидії українським націоналістам припадала також на переселенців із Західної України або земель, які перебували у складі Польщі далі

«Схід і Захід ‒ разом»: як це було в УПА і Збройному підпіллі ОУНр

Неодноразово «Заведія», який досконало розмовляє російською мовою, провідує різноманітні установи райцентру й від імені відомства чекістів вимагає докладних звітів, котрі йому надаються швидко і негайно, а потім місцевий гарнізон марно прочісує територію ‒ за «капітаном» слід пропав! далі