Українська справа: потреба нових підходів


Обставини українського життя останніх років, становище держави Україна та стан української справи в її глобально-історичному вимірі сьогодні дедалі більш конечно вимагають від нас ґрунтовного перегляду своїх поглядів на те, чим є та як має здійснюватися “українська справа”.

У цій статті я намагатимусь коротко висвітлити деякі думки щодо цього в контексті організаційного оформлення, наприкінці минулого року з ініціативи Центру національного відродження ім. Ст. Бандери у Києві, громадської структури саме з такою назвою – Об’єднання “Українська справа”.

Протягом останнього часу в тому, що стосується діяльності українських державних і, особливо, недержавних структур модними були і поки що лишаються передусім такі слова і словосполучення, як “децентралізація”, “деконцентрація”, “делегування повноважень”, слідом за тим – “мережевість” і, нарешті, – “проектний підхід” або “проектний принцип управління”. Не заперечуючи доцільності, на певному етапі, всіх цих речей, зараз ми можемо констатувати, що самі по собі вони більше не є самодостатніми та самоцінними, а тим більше – вистачальними з точки зору тих викликів та завдань, які стоять перед українством на поточний момент.

Відштовхуючись від одного з найвідоміших організаційних гасел минулого ХХ сторіччя “Мисли глобально – дій локально!”, можна сказати, що найбільшу шкоду нині приносить нам ситуація, коли вимовляючи це гасло, ми підмінюємо його прямо протилежним способом діяння. А саме: мислимо вкрай загумінково, висуваючи, при тому неодмінну претензію на “глобальний розмах” реалізації своїх доморощених ідей.

У громадській та політичній сферах, що менше (або, принаймні, менш очевидно), ніж бізнесова, піддаються “приземленню” в категоріях “грубизни гаманця”, це має всім відоме вираження в тому, що абсолютно кожен більш-менш на щось стулений “діяч” неодмінно проголошує себе керівником якоїсь всеукраїнської, а то й міжнародної “організації” чи “мережі”, або такого самого “проекту”. Результатом є хаотична конкуренція непідвладної людському розуму кількості зрізничкованих ініціатив при вкрай обмежених матеріальних ресурсах. Вислідом цього є не лише неможливість до пуття зреалізувати переважну більшість із них, але й, що головне, нівеляція позитивного ефекту тих справ, які все-таки були реалізовані, в умовах, коли вони не є частиною якогось більш широкого плану або “стратегії дій”.

Як наслідок, не лише після невдалих, але й, що найбільш парадоксально, після вдало завершених акцій чи заходів, практично завжди у підсумку лишається сакраментальне питання: “І що тепер?” Для професійного організатора акцій, котрий, прямо або опосередковано, за рахунок їхнього проведення живе, відповідь очевидна: “Проводити наступну!” Для пересічного безоплатного учасника заходу, а тим більше – жертводавця, ця очевидність є, зрозуміло ж, далеко менш однозначною.

Саме цим, зокрема, пояснюється і наявність у сучасних українських організаціях обов’язково щонайменше однієї з “двох крайнощів” (якщо не двох їх водночас): їхнє членство є або вкрай пасивним (якщо воно досить стале), або активним, але – надзвичайно плинним.

“Діяльність заради діяльності”, процес заради самого процесу без стратегічної мети та бодай середньострокових цілей наразі є головною завадою для зростання організованого українського життя. Bestia sine capita, як писав свого часу доктор Дм. Донцов?

Чи ж може за таких обставин когось дивувати, що маючи формально незалежну державу, яка охоплює більшість українських етнічних теренів та де українці становлять близько 80 відсотків населення, ми виявилися неспроможними запевнити в ній українську за персональним складом та змістом її політики владу? – Адже ж будучи навіть у явній більшості ми, водночас, на порядок відстаємо від всякого штибу “меншин” в колективній ефективності своєї діяльності: за рахунок роздрібненості, неорганізованості та (в чому, власне, й корінь усіх подальших проблем) – браку стратегічної спрямованості своїх дій.

Що користі, скажімо, з того, що “протестні виступи студентів зупинили реалізацію планів Міносвіти з комерціалізації вищої школи”, коли очільником відповідального за виховання нашого юнацтва міністерства і далі лишаються автор цих самих “планів” відкритий україножер Табачник? Чи не очевидно, що “гра йде в одні ворота”, а отже вищезгадані “плани” поволеньки-поволі врешті-решт таки реалізовуватимуться, раз жодних альтернативних широко визнаних українським загалом планів, а отже – і стратегії їхнього втілення, у нас наразі просто немає?

Чи не настав час виходити зі стану дитячої безпорадності? “Відстояти”, “видати”, “зберегти” чи просто “провести” що-небудь – можливо і цінна річ, але не самоціль. У нас, українців, повинна зараз, понад усі приватні, “партикулярні” цілі, бути одна-єдина спільна, на жаль поки що не зреалізована, мета, просування до якої є мірилом для оцінки всього іншого: повернути “вкрадену у нас Україну” собі. Українець має бути господарем України, а не наймитом на чужому підприємстві чи батраком на чужій землі. Саме для втілення цієї мети ми творимо сьогодні “Українську справу”. Українською справою є те, що вимірювано, оцінювано та зримо служить цій меті.

Небагато, лише декілька критеріїв оцінки запропонував би я в якості нових (а насправді – таки добре забутих старих) підходів, що мають якісно підвищити ефективність усіх наших дій.

По-перше, замість розпилення ми маємо в найширшому, не лише загальноукраїнському, але й, так би мовити, “світовому українському” вимірі сконцентрувати свої зусилля не невеликій кількості пріоритетних напрямків роботи, якими могли б, як на мене, бути:

– плекання молодого покоління українців як свідомих членів національної спільноти й ефективних у сучасному глобалізованому світі людей;

– зміцнення “економічної бази українства”;

– збереження спадщини, отриманої нами від предків: нашої землі, мови, нашої традиційної віри, наших культурних і матеріальних надбань.

За кожним з цих напрямків невелика, не більше двох-трьох, кількість загальнонаціональних пріоритетних завдань має протягом кожного року виноситись на всесвітньо-український порядок денний. Не сміємо полишити жодного них, якщо лише обставини не зміняться так, що значення якогось різко підупаде через вирішення, по Божій волі, відповідної проблеми іншими засобами.

По-друге, мусимо мати мужність шукати і знаходити для української справи людей, для яких загальні, спільно визначені, завдання й пріоритети стануть попереду їхніх особистих прожектів і амбіцій, водночас відмовляючи тим, хто такого зробити не в змозі. Це – конкретний вимір сакраментального: “Україна для мене (тебе), чи МИ ДЛЯ УКРАЇНИ?” Коли хтось бажає “працювати заради України” ЛИШЕ в межах СВОГО ВЛАСНОГО БАЧЕННЯ, то треба прямо сказати – це логіка “Україна для мене” та “моє Я на першому місці”. Хіба не так?

По-третє, ми маємо ВИМІРЮВАТИ свій поступ. Як посилились ми людьми? Наскільки зміцніли матеріально? Наскільки “піднесли свідомість мас” в сенсі готовності цих самих “мас” практично брати участь в українських заходах і організаціях, купляти українські товари, вкладати гроші в українські, а не іноземні, фінансові установи, ходити до української, а не чужинської Церкви, голосувати за своїх, українців, на виборах?

Загалом, відведений нам Історією час на рефлексію та роздуми спливає. Настає час конкретних дій.

Олексій Кляшторний, заступник Голови ГО “Українська справа”

 

Поділитись
Коментарі

Читайте також

Мультимедіа