Результати опитування: зовнішня політика України не відповідає її національним інтересам

Фото: hreuc.com

Центр Разумкова оприлюднив результати дослідження,  проведеного з 3 по 8 листопада 2011 року.  Згідно з його результатами, 46,5% респондентів дотримуються думки, що нинішня зовнішня політика України не відповідає її національним інтересам, 32,6% – що вона частково їм відповідає, і лише 8,0% – що повною мірою відповідає.

Також було поставлене питання про самостійність української політики: 46,5% респондентів вважають, що Україна не є самостійною у формуванні власної зовнішньої політики, ще 32,8%  що вона є не цілком самостійною, і лише 10,1% –  що вона цілком самостійна у формуванні зовнішньої політики.

При цьому частіше політику України стосовно Росії респонденти називають невизначеною і суперечливою (38,3%), приблизно так само вони характеризують і політику Росії стосовно України (34,3%)? – наводить дані “Українська правда”.

Частіше громадяни України очікують, що у найближчі роки відносини між Україною і Росією не зміняться (так вважають 38,1% опитаних), на покращення сподіваються 30,9%, очікують їх погіршення 12,4%.

Серед громадян України переважає позитивне ставлення до вступу України до Європейського Союзу.

Підтримують вступ до ЄС 45,0% опитаних, проти вступу – 34,2%. Водночас, значне число (20,7%) громадян утрималися від відповіді.

37,4% опитаних вважають, що вони особисто виграють, якщо Україна вступить до Європейського Союзу, 26,5% – що програють. 27,0% вважають, що вони виграють від вступу України до Митного Союзу Росії, Білорусі і Казахстану, 23,5% – що програють.

45,9% опитаних оцінюють рівень своєї поінформованості про Європейський Союз як середній, 36,4% як низький, 8,8% не мають жодної інформації і лише 4,4% оцінюють його як високий.

Нижчим є рівень поінформованості про Митний Союз Росії, Білорусі і Казахстану (відповідно 35,3%, 40,6%, 15,0% і 4,4%).

Дослідження проведене з 3 по 8 листопада 2011 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, у жовтні 2011 року жовтні 2011 у відповідь на дещо інше запитання: чи потрібно Україні вступати до Європейського Союзу? “Так” відповіли 51,2%, “ні” – 30,3%, “важко сказати” – 18,6%.А за результатами листопадового дослідження – більшість громадян (64,1%) характеризують українсько-російські відносини як нестабільні, 20,3% як добрі, і 9,0% – як погані.

За матеріалами Українська правда, Центр ім.Разумкова, lb.ua

Поділитись
Коментарі

Читайте також

Мультимедіа