Ярославу Стецьку – 100 років

19 січня виповнилося сто років з дня народження Голови Організації Українських Націоналістів, прем’єр-міністра Українського Державного Правління, покликаного у Львові після проголошення Акту 30 червня 1941 року, Президента Антибольшевицького Блоку Народів Ярослава Стецька.

У вислідах існуючого стану речей як ніколи актуальними сприймаються думки провідних подвижників національної справи, тих, чий авторитет залишається для нас і сьогодні дороговказом на шляху до національного відродження та державного утвердження. Однією з таких знакових постатей в нашій історії був і залишається керівник Організації Українських Націоналістів Ярослав Стецько, який присвятив все своє життя боротьбі за побудову справді суверенної та соборної України та її ствердженню на світовій арені і залишив нам велику ідейно-теоретичну спадщину, котра і сьогодні залишається актуальною.

Серед основних постулатів націоналістичного вчення Ярослава Стецька варто відзначити:

1. Найвищою цінністю для українського націоналіста є ідея нації, інтерес нації. Безкомпромісна боротьба та жертовна праця задля добра і величі рідного народу, є обов’язком кожного українця на рідних землях і за її межами, кожного громадянина України.

2. Передумовою збереження і розвитку всіх духовних і фізичних сил української нації, запорукою миру та стабільності в регіоні є Українська Самостійна Соборна Держава, а принципом міжнародного співжиття — принцип національних держав на своїх етнічних теренах.

3. Пробудити націю, консолідувати і мобілізувати її мусить національна еліта, тобто найкращі з усіх соціальних прошарків народу.

4. Без національного визволення немає визволення соціального і особистої свободи. Національна революція має бути водночас і соціальною революцією.

5. В боротьбі за свободу опертя можливе лише на власні сили.

6. Україна має стати в авангарді боротьби за свободу народів і людини.

Відзначаючи столітній ювілей великого сина України, застановляємося над його виключним внеском в поширенні правди про національно-визвольну боротьбу українців, властиво радикальний прорив державницької зовнішньої політики, титанічні зусилля в згуртуванні антиімперських, антикомуністичних світових чинників під гаслом «Свобода народам! Свобода людині!». В світлі сучасної ситуації в нашій державі та реактивізації експансіоністської політики Кремля дипломатична діяльність Стецька є для нас мобілізуючим та унапрямлюючим прикладом, а його гасло «Київ проти Москви!» стає не просто констатацією фактичної ситуації, але й ідейним дороговказом для послідовників.

Провід ОУН (бандерівців) закликає членство та українців на рідних землях та в країнах поселень, вшановуючи ювілей, звернутися до творчої спадщини ідеолога українського націоналізму, застановитися над його життєвим чином, разом докласти всіх зусиль для втілення в реальність теоретичних проектів і практичних заходів Ярослава Стецька та його соратників в дійсність.

Голова ОУН (б) Стефан РОМАНІВ

Поділитись
Коментарі

Читайте також

Мультимедіа