За яку Україну?

sych4

спливає сьогодні кров’ю Нація, захищаючи свою, Господом даровану землю, від агресії віковічного московського ворога й героїчно віддають свої життя її кращі сини і доньки. Це однаковою мірою мають усвідомлювати вони і їхні державні керманичі.

ЗА ДЕРЖАВУ:

УКРАЇНСЬКУ – яка за формою і змістом буде державою Української Нації для її самозбереження, розвитку й забезпечення перспективного майбутнього.

СУВЕРЕННУ – в якій вона буде єдиним повноважним і незалежним від будь чиїх зовнішніх впливів суб’єктом представляти інтереси всього українського народу у внутрішній та зовнішній політиці.

СОБОРНУ – яка обійматиме в своїх межах всі українські землі включно з анексованим Кримом та окупованими східними територіями, плекатиме культурно-духовний зв’язок з українцями всього світу та духовну єдність всіх своїх громадян на основі українських національних цінностей.

НАРОДОПРАВНУ – в якій воля народу, виражена через чесні, прозорі і несфальшовані вибори, буде визначальною при формуванні системи її управління, а для вирішення питань місцевого значення існуватиме повноважне і самодостатнє місцеве самоврядування.

ПРАВОВУ – в якій право, сформоване на органічній національній основі, буде основним регулятором відносин у суспільстві й перед ним однаковою мірою будуть відповідальні всі, без винятку і без уваги на статки та статус, громадяни України.

СОЦІАЛЬНУ – в якій будуть створені соціальні та економічні умови для збереження й повноцінного демографічного відтворення Української Нації, всі громадяни України матимуть однакові можливості для самореалізації, а вразливі групи населення додатково захищені державою.

ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТУ – в якій оснащена сучасними технологіями і захищена засобами регулювального впливу, протекціонізму та імпортозаміщення національна господарка буде її економічною основою, служитиме національним інтересам та забезпечуватиме достойний рівень життя кожного громадянина.

МІЛІТАРНО ЗАХИЩЕНУ – в якій захист її територіальної цілісності й суверенності забезпечуватиме сучасна, професійна, озброєна відповідно до сучасних технологій національна армія в кількості, достатній для відсічі будь-якої агресії, та перманентно вишколюваний цивільний резерв.

ТРАДИЦІЙНУ – яка оберігає сформований тисячоліттям традиційний суспільний устрій та культурно-духовну неповторність, основою яких є Віра, Нація, Родина.

УКРАЇНУ-РУСЬ – яка є спадкоємицею величі середньовічної Русі, що її назва викрадена Московщиною для прикриття свого угро-фінського та ординського походження і має бути зусиллями Української Держави виведена з вжитку у міжнародних відносинах.

Олександр Сич

Опубліковано Пряма мова.