Українська громада Республіки Хорватія засуджує так зване прийняття антиконституційного Законопроекту “Про засади державної мовної політики”

Zagreb/ Загреб, 7. srpanj/ липень 2012.

Urbroj: 015/07-12

Українська громада Республіки Хорватія, як центральна неурядова організація українців у Хорватії приєднується до голосу українського народу і українських організацій в Україні і цілому світі, засуджує дії, що відбулися у Верховній Раді України 3 липня 2012 року у зв’язку з так званим прийняттям антиконституційного Законопроекту “Про засади державної мовної політики”, та розцінює їх як ще один явний приклад відходу провладних сил від демократичних принципів правління.

Беручи до уваги той факт, що упродовж кількох століть панування в Україні царської та радянської імперій російська мова насильно впроваджувалась у всі сфери державного і соціального життя та одночасно витісняла з ужитку рідну мову українського народу, яка в свою чергу зазнавала жорстоких утисків та репресій, – Законопроект “Про засади державної мовної політики” становить серйозну небезпеку для майбутнього розвитку української мови та ставить під загрозу роль, яку вона має відігравати як єдина державна мова в Україні.

Законопроект про мовне питання є черговим кроком владних структур до офіційного повернення російської мови у різні сфери державного і суспільного життя та русифікації населення України, а затим – до конституційного впровадження російської мови як другої державної.

Цей законопроект та його попередні варіанти були неодноразово критично оцінені широкою українською громадськістю та відомими міжнародними інституціями, у тому числі й Верховним комісаром у справах національних меншин ОБСЄ та Європейською комісією Ради Європи “За демократію через право” (Венеціанською комісією).

Обурена такими тривожними подіями, Українська громада Республіки Хроватія закликає Президента Віктора Януковича не підписувати законопроект про мовне питання.

Українська громада Республіки Хроватія

Поділитись
Коментарі

Читайте також

Мультимедіа