Нова книга про Україну

Незабаром світ побачить книга Віктора Сірука «Християнство та українська нація». Вісім розповідних розділів дають панорамне зображення становлення української нації від зародження християнства на Київській Русі до сьогодення. Розділи дотримуються традиційної структури європейської історії і забезпечують хронологічно-географічну основу, до якої припасовано решту матеріалів. Праця висвітлює «історію, зіперту на події»: головні політичні поділи, релігійні рухи, соціально-економічні тенденції та не з позиції імперій, які панували на Україні майже пів тисячоліття, не тільки скорботних для української нації подій, але й перемог, про які «забули» імперські історики. Подання історичних подій з позицій європейськості, стрижнем якої являється християнство і є «наріжним каменем» цієї книги.

Книга насичена вставками, які в кожному розділі дозволяють розглядати як конкретні історичні умови сприяли чи заважали самореалізації людини, української нації, у певну історичну епоху. Вставки, що їх більше 100, мають певну мету. Вони привертають увагу до широкого розмаїття специфічних тем, які б не знайшли собі місця поміж узагальнень курсу історії. Передусім вставки підібрано так, щоб забезпечити якомога більше поглядів на “Нових людях і нових царинах досліджень”. Вставки подають матеріал, розподілений по розділах із якомога ширшим діапазоном історичних періодів, місцевостей і тем.

Кожна вставка прив’язана до тексту в конкретному часі й місці і позначена заголовком, що підсумовує її зміст. Кожну вставку можна читати як окремий, самодостатній фрагмент, але її можна сприймати і в зв’язку оповідним матеріалом, до якого її вставлено. Це дозволить читачу бачити історію зсередини очима пересічної людини.

Більшість аспектів висвітлювального предмету, поданого в книзі, опрацювали інші історики та автори, потреба в дослідженнях виникала вкрай рідко. Оригінальність книжки полягає лиш у доборі, упорядкуванні й презентації матеріалу. Головна її мета – розгорнути просторово-часове полотно історії української нації та українського православ’я, і, заповнивши його навіть невеликим діапазоном тем, передати враження про їх становлення та духовне відродження, враховано також і зовнішній чинник, а саме ― необхідність інтеґрації минулого України в загальноєвропейський історичний наратив.

Хочу подякувати своїм колеґам першим читачам окремих розділів та частин: доктору філософських наук, професору Анатолію Колодному, доктору філософських наук Євгену Сверстюку, Народному артисту України Богдану Бенюку, кандидату історичних наук, професору Сергію Коломійцю, бо без їхніх порад і підтримки задум написати книжку ніколи б не закінчився успіхом.

Минуле української нації можна озирнути лише побіжно, можна лише відчути окремі фрагменти, і кожна спроба підступитись до неї вибіркова. Українську минувшину ніколи не можна відтворити в усій її сукупності. Це погляд, спрямований через призму українського православ’я.

З питань замовлення книги звертатися за телефоном 0957252801

Віктор Сірук

Поділитись
Коментарі

Читайте також

Мультимедіа