Резолюція Європарламенту щодо України

24.05.2012
Європейський Парламент,

беручи до уваги свої попередні резолюції по Україні, зокрема, резолюції від 9 червня 2011, 27 жовтня 2011 та 1 грудня 2011 року,
беручи до уваги резолюції Парламентської Асамблеї Євронест від 3 квітня 2012 року щодо ситуації Юлії Тимошенко,

беручи до уваги заяву Верховного представника Кетрін Ештон від 26 квітня 2012 року щодо ситуації Юлії Тимошенко,

беручи до уваги Заяву по Євро-2012 Андрулли Васіліу, Єврокомісара з питань спорту, від 4 травня 2012 року,

беручи до уваги заяву Президента Польщі Броніслава Коморовського від 9 травня 2012 року, що Чемпіонат Європи з футболу 2012 повинен відбутись,

беручи до уваги Звіт щодо прогресу реалізації Європейської політики сусідства в Україні, опублікований 15 травня 2012 року,

беручи до уваги результати засідання Ради співробітництва Україна-ЄС 15 травня 2012 року,

беручи до уваги Спільну декларацію Празького Саміту з питань Східного Партнерства 7 травня 2009 року,

беручи до уваги результати переговорів між Україною та ЄС щодо Угоди про асоціацію, включаючи переговори про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ЗВТ) та парафування цієї угоди,

беручи до уваги Угоду про партнерство і співробітництво (УПС) між Європейським Союзом та Україною, яка вступила в силу 1 березня 1998 року, а також поточні переговори щодо Угоди про асоціацію (УА), яка має замінити УПС,

беручи до уваги Правило 110(4) свого Регламенту,

A. оскільки Україна – це країна, яка має стратегічне значення для ЄС; оскільки розміри, населення та географічне положення України дають їй особливе місце в Європі, роблячи її ключовим регіональним гравцем, який значно впливає на безпеку, стабільність та добробут всього континенту, і який, як наслідок, повинен брати на себе відповідну частку політичної відповідальності;

B. оскільки досягнення України у сфері прав людини, поваги до громадянських прав та фундаментальних свобод, верховенства права, включаючи справедливі, неупереджені та незалежні судові процеси, а також її зосередженість на внутрішніх реформах є передумовами для подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС;

C. оскільки підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в тому числі угоди по ЗВТ, має важливе значення для європейської перспективи; оскільки чим більше Україна поділятиме спільні цінності з ЄС, і чим більше вона запроваджуватиме реформи в дусі цієї Угоди, тим глибшими поступово ставатимуть її відносини з ЄС; оскільки для ЄС також дуже важливо мати на своєму східному кордоні, значну частину якого формує кордон з Україною, зону верховенства права та добробуту;

D. оскільки поки що в Україні не були запроваджені всеохоплююча реформа судової системи та заходи для забезпечення дотримання закону під час кримінальних розслідувань та судових переслідувань, в тому числі принципу справедливих, неупереджених та незалежних судових процесів; оскільки ці реформи повинні розроблятись у тісній співпраці з Венеціанською Комісією; оскільки рішення у касаційному розгляді апеляції Тимошенко щодо вироку Печерського районного суду міста Києва очікується 26 червня 2012 року;

E. оскільки засудження 11 жовтня 2011 року колишнього Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до семи років ув’язнення, а також судові процеси проти інших високопосадовців з колишнього уряду є неприйнятними та є проявом вибіркового правосуддя; оскільки відзначаються серйозні недоліки щодо незалежності судової системи, а також відсутність реформ у всіх аспектах судових процедур: судове переслідування, суд, засудження, арешт і апеляція;

F. оскільки держави ЄС продовжують наголошувати на потребі поважати верховенство права, в тому числі справедливі, неупереджені та незалежні судові процеси, тим самим уникаючи небезпеки спровокувати враження про вибіркове застосування судових заходів; оскільки ЄС вважає ці принципи особливо важливими для країни, яка прагне вступити у глибші договірні відносини, основані на політичній асоціації;

G. оскільки корупція та зловживання владою залишають широко-розповсюдженими в Україні та вимагають чіткої реакції з боку влади щодо притягнення до відповідальності винних; оскільки судове переслідування та розслідування повинні бути об’єктивними та незалежними, та не повинні використовуватись з політичними цілями;

H. оскільки у своєму попередньому звіті Данський Гельсінський комітет з прав людини, який проводив моніторинг судових процесів у справі Юлії Тимошенко, визначив фундаментальні недоліки української системи правосуддя, які негативно позначились на захисті індивідуальних прав людини та верховенстві права;

I. оскільки європейська перспектива України повинна базуватись на політиці систематичних та незворотних реформ у низці важливих інституційних, політичних, економічних і соціальних сфер; оскільки важливі реформи вже було здійснено або вони перебувають на стадії здійснення, у той час як інші ще потребують запровадження; оскільки рамки, які створюються Угодою про асоціацію, запропонують Україні вирішальний інструмент модернізації та дорожню карту для проведення внутрішніх реформ, а також інструмент для національного примирення, що допоможе країні подолати останні негативні тенденції, подолати існуючий розкол в українському суспільстві та об’єднати його у спільній меті щодо його європейської перспективи на основі цінностей демократії, верховенства права та належного управління;

J. оскільки у червні Україна разом із Польщею прийматиме Чемпіонат Європи з футболу 2012 року; оскільки поки що високопоставлені європейські політики заявляють, що вони не відвідають матчі, які відбуватимуться в Україні, але не закликають до бойкотування матчів Чемпіонату Європи;

1. Наголошує, що однією із його основних зовнішньополітичних цілей є покращення та сприяння відносинам з Україною та зміцнення Європейської політики сусідства, спрямованої на заохочення політичних, економічних та культурних відносин з країнами, яких вона стосується, та ЄС і його державами-членами; підкреслює, що підписання й ратифікація Угоди про асоціацію та її ефективне запровадження вимагатимуть покращення ситуації з правами людини, в тому числі декриміналізації політичних рішень у реформованому кримінальному кодексі, в умовах верховенства права та глибшої демократії, припинення утисків політичної опозиції та з вільними, чесними і прозорими виборами;

2. Наголошує, що поточні проблеми у відносинах між Україною та Європейським Союзом можна буде вирішити лише на основі чіткого бажання української влади здійснювати та запроваджувати необхідні реформи, зокрема у правовій та судовій системі, з метою повного дотримання принципів демократії, поваги до прав людини та фундаментальних свобод, прав меншин і верховенства права; закликає інституції Європейського Союзу та Ради Європи і її Венеціанську Комісію надати активну й ефективну підтримку цьому процесу реформ;

3. Ще раз висловлює своє занепокоєння щодо судових процесів проти колишніх та чинних високопосадовців уряду, які не проводились у відповідності з європейськими стандартами справедливості, неупередженості, прозорості та незалежності; закликає до беззастережного негайного звільнення всіх в’язнів, засуджених за політичними мотивами, в тому числі лідерів опозиції;

4. Висловлює жаль щодо засудження колишнього Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко; наголошує, що зміцнення верховенства права та незалежної судової системи, а також початок гідної довіри боротьби із корупцією є важливими не тільки для поглиблення відносин між Україною та ЄС, але й для консолідації демократії в Україні;

5. Закликає українську владу розрізняти політичну й кримінальну відповідальність та внести відповідні зміни до існуючого кримінального кодексу; підкреслює, що демократична боротьба за політичні рішення повинна відбуватись в парламенті та за участі виборців на вільних виборах, вона не повинна знищуватись особистими або політично-вмотивованими діями з кримінального переслідування та маніпулювання вироками кримінальних судів;

6. Закликає українську владу вирішити ситуацію з в’язнями, ув’язненими за політичними мотивами, до початку виборчої кампанії;

7. Закликає українську владу гарантувати об’єктивність та прозорість процесу касації у справі Тимошенко, який повинен відповідати правовим стандартам справедливості та загальноприйнятим у Європі практикам, а також вимагає припинити застосування вибіркового правосуддя, спрямованого проти політиків та інших опонентів; висловлює жаль через те, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відклав своє рішення щодо касаційної скарги у справі Тимошенко на вирок Печерського районного суду міста Києва на 26 червня 2012 року; звертає увагу на перенесення касаційного розгляду у справі Юлії Тимошенко на 26 червня 2021 року та вважає таку відстрочку прикрою, і застерігає проти затягування належних судових процедур;

8. Закликає українську владу забезпечити повну повагу до прав всіх ув’язнених, засуджених за політичними мотивами, в тому числі Тимошенко, Луценка та Іващенка, на адекватну медичну допомогу у належній установі, права мати доступ до своїх адвокатів без обмежень, права на відвідування родичами та іншими особами, на кшталт посла ЄС; наголошує на потребі України повністю поважати юридичні права та права людини захисників і затриманих осіб, включаючи їхнє медичне лікування; у відповідності до міжнародних стандартів; засуджує застосування сили тюремною охороною до Юлії Тимошенко та нагадує про зобов’язання України швидко та неупереджено вивчати будь-які скарги щодо тортур та інших форм жорстокого, нелюдського та принижуючого гідність поводження; (ЄНП)

9. Закликає українську владу створити незалежну та неупереджену міжнародну юридичну панель, яка б звітувала про можливі порушення фундаментальних прав і свобод людини у справах Юлії Тимошенко та інших членів її уряду; відмічає позитивні результати зустрічі президента Європейського Парламенту Мартіна Шульца з Прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, та очікує, що українська влада відреагує на озвучену пропозицію, надавши приблизний план щодо її якнайшвидшої реалізації, щоб забезпечити, у співпраці з командою клініки «Charité», належне лікування Юлії Тимошенко, а також ретельну судову перевірку авторитетною та компетентною особистістю з ЄС апеляційних та касаційних процесів та майбутніх судових процесів проти колишнього прем’єр-міністра України;

10. Вітає той факт, що Тимошенко було переведено з Качанівської колонії до лікарні за її власним рішенням, та бере до уваги останній візит міжнародної команди медичних експертів;

11. Наполягає, що всі судові процеси проти колишніх та чинних високопосадовців уряду повинні відбуватись у відповідності до європейських стандартів справедливості, неупередженості, прозорості та незалежності; засуджує той факт, що українська влада порушила нові політично-вмотивовані справи проти Тимошенко й інших, що суперечить принципам верховенства права;

12. Засмучений станом демократичних свобод, а також практикою перетворення державних інституцій на інструменти з вузько-партійними цілями та для політичної помсти;

13. Підкреслює вирішальне значення вільних, чесних та прозорих парламентських виборів в Україні, які передбачають право лідерів опозиції на участь у них наприкінці цього року; а також наголошує на потребі дотримуватись глибоких зобов’язань щодо демократичних цінностей та верховенства права також у період між виборами; закликає Європейський Парламент взяти участь у міжнародній місії спостерігачів за виборами, щоб спостерігати за наступними парламентськими виборами;

14. Нагадує українській владі про необхідність провести всеохоплюючі реформи, які повинні бути запроваджені належним чином для того, щоб Україна могла наблизитись до європейських норм і стандартів; наголошує на тому, що зближення України з ЄС повинно базуватись на її відданості цінностям і свободам ЄС; наголошує, що одним із наріжних каменів цих стандартів повинна бути незалежна судова система;
15. Наголошує, що повне дотримання законодавства щодо прав людини та запровадження базових стандартів ОБСЄ зміцнить довіру до головування України в ОБСЄ у 2013 році;

16. Висловлюючи надію на успішне проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі, закликає європейських політиків, які хочуть відвідати матчі Євро-2012 в Україні, публічно повідомити про свою обізнаність із політичною ситуацією в країні та намагатись знайти можливість відвідати політв’язнів у тюрмі; або відвідати чемпіонат як приватні особи, а не VIP-гості.

17. Доручає своєму президенту передати дану Резолюцію ЄСЗД, Раді, Комісії, державам-членам, президенту, уряду і парламенту України, а також Парламентській Асамблеї Ради Європи і ОБСЄ.

Поділитись
Коментарі

Читайте також

Мультимедіа