Таємний указ Анни Іванівни – один з інструментів московської русифікаторської політики (290 років тому)

290 років тому:

31.01.1734 – московитська імператриця Анна Іванівна видала таємний указ правителю «Малоросії» (України) князю О. Шаховському «О браках малоросов» («Про шлюби українців), яким доручалося докладати якнайбільших зусиль «спритним чином» і непомітно заохочувати, щоби «малоросійський народ охоту мав своячитися і до шлюбу вступати з нашим великоруським народом». Московитських правителів вельми турбувало, що українці не бачать перепон вступати в шлюб з білорусами, поляками чи представниками інших народів, проте до московитів мали відверту нехіть, яка зберігалася в українському народі до початку правління більшовиків, що унеможливлювало русифікаторські плани Москви. В цій політиці асиміляції українців Московія почала досягати значного прогресу та успіхів лише починаючи з першої третини минулого століття, коли до вимішування народів була залучена вся потуга державно-бюрократичного апарату. Указ імператриці Анни вперше оприлюднено в часописі «Киевская старина» у 1905.

Поділитись
Коментарі

Читайте також

Мультимедіа