Микола Самокиш – художник-баталіст, майстер анімалістичного жанру, графік, ілюстратор (80 років тому)

01_18_Самокиш_1

80 років тому:

18.01.1944 – у Сімферополі помер Микола Самокиш, художник-баталіст, майстер анімалістичного жанру, графік, ілюстратор творів українських класиків, академік Петербурзької Академії Мистецтв, професор Харківського художнього інституту, керівник батальних майстерень Харківського та Київського художніх інститутів, педагог, що виховав цілу плеяду художників батального жанру. Усе життя присвятив відтворенню засобами мистецтва української історії та побуту української нації. Після встановлення радянської влади, щоби продовжувати творити в національній тематиці виконував й «замовні» картини. Під час німецької окупації Криму отримував матеріальну допомогу від бандерівського підпілля. Більшовики готували після повернення до Криму висунути 83-річному художнику звинувачення у зраді, проте від репресій його «врятувала» смерть. Його мистецька спадщина нараховує понад 10 тисяч картин, малюнків та графічних творів; доля більшості його творів на сьогодні не відома. Народився у м. Ніжин на Чернігівщині 1860.

Із записів М.Самокиша: «Я люблю коней як художник та в минулому кавалерист. У цьому напрямі я працюю постійно, вважаю коня гарним та благородним створінням і намагаюся зображувати його не тільки з зовнішнього боку, але й передати його психіку, його порив, найпрекрасніше, що є у цих тварин. Навіть шкапа на скаку виглядає живописно».

Ôîòî Íèêîëàÿ Òèì÷åíêî 26.10.17 Ïðîåêò "Åíå¿äà. ³çóàëüíà ³ñòîðÿ ëåãåíäàðíî¿ ïîåìè"

01_18_Самокиш_3 01_18_Самокиш_4 01_18_Самокиш_5 01_18_Самокиш_6 01_18_Самокиш_7 01_18_Самокиш_8

Поділитись
Коментарі

Читайте також

Мультимедіа