Нова книга про М. Міхновського на Львівському форумі видавців

Львів 18.09.2021афіша

Роман Коваль, Юрій Юзич:

Микола Міхновський. Спогади, свідчення, документи”

Роман Коваль представить нове видання на Львівському форумі видавців:

Львів, 18 вересня 2021 р., 15.00. Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка,

вул. Драгоманова, 5.

Микола Міхновський невтомно обороняв права української мови.  Про це, зокрема, свідчить телеграма графу Сергієві Вітте, голові Ради міністрів Російської імперії, із закликом скасувати Емський указ. Телеграму опублікувала щоденна петербурзька газета “Сын Отечества”. Ось текст телеграми: “Съ чувствомъ глубокой горечи украин­ская интеллигенція видитъ, что печать молчанія не снята до сихъ поръ съ устъ украинскаго народа и что свобода слова, данная манифестомъ 17 октября [1905 г.], не рас­пространилась на украинскій языкъ, скованный закономъ 18/30 мая 1876 года. Этотъ убійственный для духовнаго раз­витія нашей націи законъ еще не уничтоженъ. Мы просимъ о немедленномъ урав­неніи насъ съ другими народами Россіи въ естественномъ праве говорить, печатать и издавать газеты на родномъ языке и объ отмене исключительнаго закона 1876 г.” (Южный край. – 1905. – 4 ноября. – № 8617).

 І далі – підпис Міхновського та майже сотня підписів представників харківської інтелігенції – професорів, інженерів, учителів, лікарів, правників, архітекторів та громадських діячів, серед них не тільки українців, але і євреїв та росіян.

Граф Вітте телеграфічно відповів, що “закон 1876 року буде анульований”.

Врешті, Емський указ утратив чинність.

Це лише один факт із нової книги про Миколу Міхновського, в якій висвітлено безліч невідомих історій з його біографії.

Книга “Микола Міхновський” вийшла у видавництві Марка Мельника. У ній 944 стор. Слава Миколі Міхновському!

Історичний клуб “Холодний Яр”

Опубліковано Новини.