У Харкові пройде конференція про суспільне покликання Української Церкви

Срипник-Мстислав фото-3

Колеґія Патріярха Мстислава

проводить у Харкові 11 червня 2018 р.

науково-практичну конференцію

Суспільне покликання Української Церкви: ідеї і досвід Патріярха Мстислава

Конференція проводиться з нагоди 25-річчя упокоєння Патріярха Мстислава (Скрипника; 10 квітня 1898 — 11 червня 1993). Її метою є актуалізація духовної спадщини Патріярха Мстислава, виявлення в ній конструктивних ідей, здатних реалізуватися в форматі сучасних церковно-державних стосунків. Життєвий досвід Патріярха Мстислава виступає окремим об’єктом спостережень. Участь у збройному захисті Української Народної Республіки змінюється в ньому парламентською працею, а єпископське служіння, розпочате 1942 р., обертається духовним лідерством, що простяглося далеко поза межі власної церковної юрисдикції владики Мстислава. Стосунки Патріярха Мстислава з посткомуністичною владою України, очолюваною Президентом Кравчуком, змінюються з різнобічної підтримки на жорстке протистояння. Усе це заслуговує на ретельне вивчення й об’єктивну інтерпретацію.

Робоча мова конференції: українська.

Запрошуємо до участі в конференції священнослужителів, істориків, політологів, культурологів, філософів, літературознавців, спеціалістів із засобів масової комунікації, журналістів і політтехнологів, політичних діячів, учителів.

Заяву на участь у конференції просимо надіслати до 14 травня 2018 р. на подану нижче адресу. Просимо вказати тему доповіді, ім’я та прізвище доповідача, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи й посаду, адресу, на яку можна надіслати запрошення (поштову й електронну), контактний телефон. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заяви, що не відповідають загальній тематиці конференції.

Участь у конференції безкоштовна (організаційний внесок не стягається). Оргкомітет сприятиме поселенню учасників у готелях і гостелах Харкова (житло й транспортні витрати коштом учасників). Передбачається публікація матеріялів конференції в електронному форматі.

Поштова адреса: Колеґія Патріярха Мстислава Полтавський шлях 44 Харків 61052 Ukraine.

Електронна адреса: mstyslav.college@i.ua

Оргкомітет

патріарх Мстислав

Опубліковано Новини.