VIIІ всеукраїнська наукова конференція “Економічний націоналізм”

Інститут наукових студій націоналізму

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника»

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

МБУ Центр національного відродження ім. Степана Бандери

Інститут суспільних досліджень

Поступовий гурт франківців

Інформаційне повідомлення

12-13 жовтня 2018 р. в м. Івано-Франківську у рамках теми “Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави” відбудеться VIIІ всеукраїнська наукова конференція “Економічний націоналізм”.

Напрямки роботи конференції

1. Світоглядні основи і теоретичні джерела економічного націоналізму

2. Український економічний націоналізм: історія та сьогодення

3. Економічний націоналізм в політиці сучасних правих партій і рухів

4. Економічний націоналізм в умовах глобалізації

5. Потенціал та перспективи економічного націоналізму в політиці Української держави

Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому збірнику до початку конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів

Для публікації приймаються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані статті, які мають наукову та практичну цінність. Матеріали подавати українською мовою обсягом 5-12 сторінок в електронному варіанті (в текстовому редакторі WORD (розширення .doc, .docx) електронною поштою за адресою оргкомітету). Шрифт Times New Roman 14 через півтора інтервали, параметри сторінки: формат А4, поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. У правому верхньому куту першого аркушу – П.І.П. автора, його вчене звання, ступінь та місце роботи. Зліва – УДК. Назва статті великими літерами. Анотація та ключові слова англійською й українською мовами. Перелік посилань у кінці рукопису мовою оригіналу та в послідовності посилань у тексті згідно вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання в тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад [4, с. 35], [8, арк. 8; 9, с. 99]. Стаття повинна відповідати вимогам, що ставляться до наукових публікацій.

До статті додається супровідна сторінка з такими персональними даними автора/авторів: П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса та контактний телефон, email.

Відповідальність за редагування та достовірність інформації (наведених даних, цитат, фактів та посилань) несе автор публікації. Тексти доповідей приймаються до 12 вересня 2018 р. електронною поштою.

Організатори покривають кошти на проїзд та проживання під час конференції. У разі співавторства витрати відшкодовуються лише для одного доповідача.

Після розгляду Оргкомітетом статей і тез кожному автору буде повідомлено про прийняття чи відхилення його тексту, та, відповідно, запрошення до участі в конференції і додаткова інформація про місце її проведення.

У програмі конференції передбачено презентацію наукової літератури і відвідання природних та історичних пам’яток Прикарпаття.

Адреси для кореспонденції:

Олександр Сич – голова оргкомітету

email: sycho@ukr.net

Сергій Васильченко – заступник голови оргкомітету

тел. 0503735986, email: sergo_v@ukr.net

Володимир Панченко – заступник голови оргкомітету

тел. 0992949301, email: inst.social.studies@gmail.com

Сергій Адамович – заступник голови оргкомітету

тел. 0982931368, email: s.adamovych@gmail.com

Ігор Дебенко – секретар оргкомітету

тел. 0987679118, email: debenko@i.ua

 

Опубліковано Головне, Економіка.